• SERIA 2R Maszyny
  • SERIA 3R Maszyny
  • Specjalne Maszyny do Walcowania Gwintów
  • Maszyny Gegmentowe
  • Maszyny Specjalne
  • Dodatkowe Opcje
  • Automatyczny System Podawania
ANASAYFA

JEDEN

OPCJE

Tylne wsparcie: To urządzenie służy do gwintowania zawsze w tym samym położeniu i zapobiega błędom operatora przy pozycjonowaniu odcinka gwintu w rolkach wejściowych.

Przełącznik wsparcia: Sprzęt ten służy do ustalania długości gwintu przedmiotów obrabianych do aplikacji dozowania. W przypadku operacji walcowania równoległego, jeśli gwintowana krawędź detalu zostanie wykryta przez przełącznik mechaniczny lub elektroniczny, matryca otworzy się automatycznie.

Wsparcie górne: Zwłaszcza do operacji toczenia z dużą prędkością lub do operacji, które są niewygodne w podnoszeniu części podczas operacji. Sprzęt ten służy do zapobiegania podnoszeniu i utrzymuje obrabiany przedmiot zawsze w osi.

Ostrze stołu roboczego: Sprzęt ten służy do utrzymywania przedmiotu obrabianego w osi podczas walcowania gwintów. Istnieją różne rodzaje ostrzy stołu roboczego, jak w przypadku wałków, spawanych i obracanych.

Wsparcie Wsparcie